18000, Ukraine,
Cherkasy,
st. Smelyanskaya 125 

tel.: +38 (067) 897-88-80
tel.: +38 (098) 789-81-81
E-mail: npf_lad@ukr.net