18000, Ukraine,
Cherkasy,
st. Smelyanskaya 125 

tel.: +38 (098) 789-81-81 
tel.: +38 (0472) 55-27-84
tel.: +38 (067) 473-01-01

E-mail: npf_lad@ukr.net